Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες μαθησιακές περιοχές-προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

Βασικός στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων σε όλους τους τομείς: Νοητικό (γνωστικές ικανότητες)

Συναισθηματικό (Καλλιέργεια θετικής αυτοεκτίμησης)

Κοινωνικό (ανάπτυξη κοινωνικοποίησης )

Ψυχοκινητικό (λεπτή και αδρή κινητικότητα , συντονισμός χεριού – ματιού και κατανόηση χωρικών σχέσεων).

 

Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο σχολείο !!!!!!

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις εγγραφές

καλέστε στο 210 982 8882 / 697 338 0442 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας